Archive for August 2013

By: | 0 Comments | On: August 24, 2013 | Category : Breads

IMG_6135 (2)

Bài post đầu tiên này coi như chính thức khai trương blog mới của mình…phải nói rằng đã lâu lắm rồi mình mới dùng blog lại, kể từ khi blog 360 độ bị đóng cửa và mình nhảy qua facebook. Nhưng kể từ khi đam mê nấu nướng và đặc...

Read more